Kommer dine projekter i mål?

Jeg har lige været til et super godt morgenmøde med Jacob V. Simonsen (https://www.linkedin.com/in/simonsenjacob/)  om “projektledelse uden rationalitet”. Han fortalte bland andet, at under 1/3 af alle projekter når i mål til tiden og inden for budget.

Standard medicinen er: Klarere mål, bedre planlægning, flere analyser og hårdere styring! Jakob kom med et inspirerende alternativ til standardmedicinen: “Fokuser på tvetydige mål, der fokuserer på at formulere en visionær retning for fremtiden”. Det vil give større handlerum, og tillade at man kan ændre kurs, når man bliver klogere undre vejs i projektet.