Er dit projekt klar til take-off?

Nedenfor er mit bedste bud på en ”Project Ready for Take Off” check liste.

Før et fly kører ud på startbanen for at lette, tager kaptajnen checklisten frem og kontrollerer at alt er klar til take off. Hvis dit projekt var et fly, og du som projektleder var kaptajnen, hvad skulle der så stå på checklisten? Her er min top-5 check liste.

  • En fælles vision for projektet, der er kommunikeret til alle interessenter. Det kan være en fordel at prioritere krav/leverancer, så de leverancer der skaber mest værdi bliver leveret tidligt i projektet.
  • Stærk kunde, projektsponsor eller styregruppeformand, der sætter den overordnede retning og er klar til at kæmpe for projektet og knuse de store sten på vejen.
  • Et stærkt, kompetent og sammenspillet projektteam, der er 100% allokeret til projektet.
  • Roller og ansvar er afstemt med alle i projektorganisationen.
  • En projektleder, der kan sikre at projektet dag for dag bevæger sig mod den overordnede vision. Det er essentielt at det hele tiden fastholdes og afstemmes, hvad der er det vigtigste at levere næst.

Hvordan ser din check liste ud? Er der andet der skal på listen? Skriv det gerne som kommentar.

Projekt gevinstrealisering

Projekt gevinstrealisering, hvad er det?

I dag var jeg til et vildt godt oplæg i Dansk Projektledelse, hvor Rasmus Rytter ( https://www.linkedin.com/in/rytter/ ) fortalte om gevinstrealisering i forandringsprojekter.

Det hele starter med et gevinstdiagram. Her er en forsimplet opskrift til opbyggelse af et gevinstdiagram.
1) Definer projektets formål
2) Fra projektets formål kan de ønskede gevinster defineres
3) Fra gevinster kan den ønskede nye adfærd defineres
4) Fra adfærd kan nye kompetencer defineres
5) Først til sidst kan projektleverancerne defineres

Det der er er defineret i de sidste 3 punkter kan ligges ind i din milepælsplan. Hvis der er leverancer, der ikke kan relateres til gevinster, vil det være naturligt at overveje om de skal fjernes fra projekts scope.

Kommer dine projekter i mål?

Jeg har lige været til et super godt morgenmøde med Jacob V. Simonsen (https://www.linkedin.com/in/simonsenjacob/)  om “projektledelse uden rationalitet”. Han fortalte bland andet, at under 1/3 af alle projekter når i mål til tiden og inden for budget.

Standard medicinen er: Klarere mål, bedre planlægning, flere analyser og hårdere styring! Jakob kom med et inspirerende alternativ til standardmedicinen: “Fokuser på tvetydige mål, der fokuserer på at formulere en visionær retning for fremtiden”. Det vil give større handlerum, og tillade at man kan ændre kurs, når man bliver klogere undre vejs i projektet.