Project ready for take-off

Nedenfor er mit bedste bud på en ”Project Ready for Take Off” check liste.

Før et fly kører ud på startbanen for at lette, tager kaptajnen checklisten frem og kontrollerer at alt er klar til take off. Hvis dit projekt var et fly, og du som projektleder var kaptajnen, hvad skulle der så stå på checklisten? Her er min top-5 check liste.

  • En fælles vision for projektet, der er kommunikeret til alle interessenter. Det kan være en fordel at prioritere krav/leverancer, så de leverancer der skaber mest værdi bliver leveret tidligt i projektet.
  • Stærk kunde, projektsponsor eller styregruppeformand, der sætter den overordnede retning og er klar til at kæmpe for projektet og knuse de store sten på vejen.
  • Et stærkt, kompetent og sammenspillet projektteam, der er 100% allokeret til projektet.
  • Roller og ansvar er afstemt med alle i projektorganisationen.
  • En projektleder, der kan sikre at projektet dag for dag bevæger sig mod den overordnede vision. Det er essentielt at det hele tiden fastholdes og afstemmes, hvad der er det vigtigste at levere næst.

Hvordan ser din check liste ud? Er der andet der skal på listen?